แบคโฮบ่อวิน รถรับจ้าง 082-556-6214

แบคโฮบ่อวิน

แบคโฮบ่อวิน รถรับจ้าง ราคาถูก ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่มีการขุดหรือจะขุดคูคลอง บ่อน้ำต้องการที่ใช้ในงานขุดหรือใช้ในงานก่อสร้าง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และพนักงานที่เป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญ โทร082-556-6214

แบคโฮบ่อวิน
แบคโฮบ่อวิน

รถแบคโฮ

แบคโฮ หรือ Backhoe มาจากคำว่า Back ที่แปลว่า ด้านหลัง และ Hoe ที่แปลว่า จอบ หรือ เสียม หรือ ขุด เมื่อรวมกันแล้วก็หมายถึง รถที่ด้านหลังมีแขนกลใช้สำหรับขุด

ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เสา, ถังขุด, และห้องโดยสารซึ่งอยู่บนฐานที่หมุนได้ รถขุดมีทั้งแบบขนาดเล็ก และ แบบใช้งานหนัก ปกติจะมากับอุปกรณ์เกลี่ย ตักดิน และ ล้อรถขนาดเล็ก แล ะขนาดกลางบางรุ่น มีใบมีดแบ็คฟิลด้วย

โครงส่วนล่าง และ ห้องขับ หรือ ห้องบังคับควบคุม คือ ส่วนสำคัญของรถขุด ตัวห้องขับจะยึดติดอยู่กับโครงส่วนล่างด้วยแกนกลางที่ทำให้รถสามารถหมุนได้ โดยรอบ คือ 360 องศา ส่วนโครงส่วนล่างมีใบมีด, ตีนตะขาบ, กรอบตีนตะขาบ และตัวขับเคลื่อนสุดท้าย เป็นส่วนประกอบมีไฮดรอลิคมอเตอร์ และเกียร์ซึ่งสามารถบังคับให้ขับตรงได้ ซึ่งตัวรถมีทั้งห้องคนขับ น้ำหนักถ่วง เครื่องยนต์ ถังน้ำมันระบบไฮดรอลิค

เครื่องจักรกลประเภทนี้นิยม ใช้ในการปรับ หรือ ดันวัสดุกลับลงไปในหลุม หน้าที่หลักในการก่อสร้าง คือ ขุดคูระบายน้ำ หลุม ฐาน ตัดพุ่มไม้ เหมืองแร่ ยก วางท่อ ขุดลอกคลอง และอื่นๆ

แต่ชื่อจริงๆแล้วรถชนิดนี้คือ Backhoe Loader ซึ่งในภาษาไทยเรียกอย่างเป็นทางการว่า “รถตักหน้าขุดหลัง” หรือเรียกกันง่ายๆว่า “รถแบคโฮ”

ความรู้เกี่ยวกับรถแบคโฮ

“รถแบคโฮ” หรือรถขุด เป็นเครื่องจักรกลขนาดหนัก ใช้ในการทํางานแทนแรงงานคน ซึ่งเกี่ยวกับ งานดิน งานก่อสร้าง หรืองานอื่น ๆ ที่แรงงานคนไม่สามารถทำได้ หรือเกินขีดความสามารถ ที่จะใช้แรงงานคนทำงานให้สำเร็จได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้พิจารณานำไปใช้กับงานประเภทใด

การใช้เครื่องจักรกลรถขุดในกิจกรรมงานขุดลอกคลองประเภทต่าง ๆ ต้องศึกษาทำความ เข้าใจลักษณะการใช้งานของรถขุดแต่ละชนิดให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อจะได้นำรถขุดไปใช้งานได้ถูกต้อง

ลักษณะการปฏิบัติงานของรถขุด แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. งานขุดลอกคลองธรรมชาติเป็นการขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกคลองส่งน้ำ ขุดลอกคลองระบายน้ำ และคูคลองหนองบึงทั่วไป ซึ่งลักษณะของดินจะเป็นดิน อ่อน ดินเลน รถขุดที่เหมาะสมกับการขุดลอกคลองธรรมชาติคือ

รถขุดไฮดรอลิกชนิดโป๊ ะเหล็กปุ้งกี๋ตักเข้า (Marsh Backhoe)

รถขุดชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ ลาก (Dragline Excavator)

รถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า (Hydraulic Backhoe Excavator)

2. งานดินขุดธรรมดา (งานเขื่อน) เป็นการขุดดินธรรมดา ดินอ่อน ดินที่ได้มีการ เตรียมหรือรวมกองไว้จากบ่อยืมดิน เพื่อตักใส่รถบรรทุกเทท้ายลำเลียงไปยัง บริเวณก่อสร้างเพื่อถมตัวเขื่อน รถขุดที่เหมาะสมกับการขุดลอกงานดินขุดธรรมดา (งานเขื่อน) คือ

 รถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า (Hydraulic Backhoe Excavator)

 รถขุดชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ ลาก (Dragline Excavator) รถขุด 10

3. งานดินขุดยาก เป็นงานลักษณะเดียวกบงานขุดลอกคลองธรรมชาติและงานขุด ธรรมดา แต่ลักษณะวัสดุหรือดินที่ขุดเป็นวัสดุที่ขุดยาก เช่น หินกรวด ลูกรัง ลูกรัง ปนแร่ หินปูน ดินเหนียวแห้งอัดตัว หินกาบหรือหินที่กะเทาะออกเป็นแผนๆ หิน ที่ระเบิดแล้ว และดินดาน รถขุดที่เหมาะสมกับการขุดลอกงานดินขุดยาก คือ

 รถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า (Hydraulic Backhoe Excavator) การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยรถขุด เช่น ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกคลอง ส่งน้ำ ขุดลอกคลองระบายน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ โดยทั่วไปจะใช้รถขุด 3ประเภท

1. รถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า (Hydraulic Backhoe Excavator)

แบคโฮบ่อวิน

เป็นรถขุดใช้สำหรับงานขุด-ตัก ทำงานได้คล่องตัว มีสรรถนะและประสิทธิภาพสูง ลักษณะของบูมถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงสูง สามารถขุดดินที่อัดแน่นได้ดี เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและงานขุดลอกคลองทุกชนิด เป็นรถที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคทั้งหมด ควบคุมง่าย และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

2. รถขุดไฮดรอลิกชนิดโป๊ะเหล็กบุ้งกี๋ตักเข้า (Marsh Backhoe)

แบคโฮบ่อวิน

รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ลักษณะตัวรถท่อนบน (Upper structure) มีลักษณะเช่นเดียวกับรถขุดตีนตะขาบ ระบบเครื่องล่าง Undercarriage System) เป็นโป๊ะเหล็กเพื่อรองรับตัวรถขุดตีนตะขาบขณะลงไปปฏิบัติงานในลำคลอง หนอง หรือบึง ที่มีน้ำท่วมขัง

3. รถขุดชนิดตีนตะขาบบุ้งกี๋ ลาก (Dragline Excavator)

ใช้ในการขุดคลองที่มีความกว้างมาก ๆ มีความจุบุ้งกี๋ตั้งแต่ 0.75-2.50 ลูกบาศก์เมตร การทำงานของรถขุดชนิดนี้ จะทำงานต่ำกว่าระดับตัวรถ ความแม่นยำในการขุดมีน้อย เหมาะสำหรับคลองธรรมชาติ หรือ คลองที่มีลักษณะความกว้างปากคลองประมาณ 12 เมตร เช่น คลองระบายน้ำ ขอบคลองที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นพื้นที่โล่ง พื้นที่ของขอบคันคลองมีความกว้างเพียงพอสำหรับให้รถขุดเดินบนคันคลองได้

ติดต่อจ้าง หรือ สอบถามราคา เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 082-556-6214 หรือ 083-111-9208

ทางเราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการรถของทางเรา และ ให้ความไว้วางใจ กับ ทีมขนย้ายของเรา

หากผิดพลาดประการใด ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และ จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไปค่ะ

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

**ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางเรา**

**ขอบคุณค่ะ**

Thank you customers for trusting in using our services.

Thank you very much

บริการ รถเฉพาะกิจ 6 เพลา
บริการ รถยกของหนัก
รถพ่วงรับจ้างขนย้ายสินค้า
รถรับจ้างในเขต บ่อวิน
รับ ขน ย้ายเรือใหญ่
ช่างรับเหมา รื้อ ถอน บ่อวิน
ชลบุรีรถเครนยกของหนัก
บริษัท ขนย้ายเครื่องจักร ในชลบุรี
ทาวเวอร์เครนรับจ้าง
รถโรเบส 6 เพลาหางไฮดรอลิค รับจ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *